Neix La Llavor per acompanyar dones en situació de sensellarisme a millorar les seves vides

La Sina a la seva habitació de La Llavor

El nou equipament, gestionat per Sant Joan de Déu Servei Socials Barcelona, en concert amb l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de la Fundacio Ared, ha nascut per donar una resposta adient a les dones que han estat ateses en equipaments d’emergència durant la pandèmia i per atendre les dones en situació vulnerable de la ciutat.

El centre és d’estada temporal, però s’adapta a les necessitats de cada persona atesa, fins que puguin aconseguir una residència estable. L’objectiu, en paraules del Director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, Salvador Maneu, és “acollir i acompanyar dones que han quedat al marge, dones sense llar, amb la missió d’oferir oportunitats de desenvolupament personal, social i laboral per a que els seus projectes vitals es facin realitat”. I aquest objectiu es pot assolir a La Llavor, perquè l’espai ofereix seguretat a dones que sovint han patit violència masclista i els ofereix també un espai d’intimitat.

Un centre amb perspectiva de gènere adaptat a totes les situacions

La Llavor està ubicat al districte d’Horta-Guinardó, al barri de Sant Genís, i compta amb 40 habitacions individuals, la majoria amb bany, 7 d’elles en un pis integrat al mateix equipament, que permet una vida més autònoma a dones que estan en una fase estabilitzada i també a dones amb fills que en un futur també podran accedir a l’equipament. La Llavor completa el seu serveis amb espais comuns, com el menjador, sales d’estar, terrasses i bugaderia.

A La Llavor treballa un equip d’11 professionals (treballadores, integradores i educadores socials), totes elles dones, que ofereix un acompanyament social i emocional des d’una perspectiva de gènere. Tal com explica la Charo Sillero, responsable de l’equipament,  “La Llavor pretén ser un espai de seguretat per a dones en situació de vulnerabilitat que, combinat amb un acompanyament integral i personalitzat, millorin la seva situació social a través d'un suport professional divers i fent èmfasi en la inserció laboral, l'autonomia i en l'apoderament de les dones“.

A més, el projecte es desenvolupa amb la col·laboració la Fundació Ared, que oferirà a les dones residents un servei específic de formació i inserció laboral.

Una aposta municipal

Durant l’esclat de la pandèmia de Covid-19, l’Ajuntament de Barcelona ja va posar en marxa diferents equipaments a la ciutat per garantir que les persones sense llar podien afrontar el confinament en igualtat de condicions. En total es van obrir unes 700 places extraordinàries, que es van sumar a les prop de 2.200 que ja funcionaven cada dia a la ciutat, ja sigui de titularitat municipal o en col·laboració amb el conjunt d’entitats que integren la Xarxa d’Atenció per a Persones Sense Llar (XAPSLL). L’objectiu del consistori és que els equipaments dissenyats específicament per a dones, joves i persones amb drogodependències, que són pioners a Catalunya, segueixin funcionant més enllà de la Covid-19. La Llavor és el primer d’aquests centres extraordinaris que ha trobat un espai de continuïtat per a funcionar més enllà de la crisi sanitària.

L’alcaldessa, Ada Colau, va inaugurar el centre el 15 d’octubre, junt amb la Laura Pérez, Tinenta d'alcaldia de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i el Director de SJD Serveis Socials, Salvador Maneu, que va intervindré en representació de l’entitat i de la Fundació Ared.

Durant el seu discurs, l’Alcaldessa va refermar que “el dret a l’habitatge és un dret essencial” i va recordar que “el fenomen del sensellarisme està augmentant a totes les grans ciutats europees, perquè respon a un sistema econòmic mal organitzat”. Va afegir  que calen “canvis estructurals per garantir drets de la població... mentre això no es doni hem de fer tot el que estigui a les nostres mans... Tenim una de les polítiques més ambicioses, no només en l’àmbit del sensellarisme sinó en general polítiques d’habitatges, i no només pels recursos, sinó també per la gestió innovadora que intenta pal·liar les situacions d’emergència i abordar les causes  estructurals”. Entre les centres especialitzats que va impulsar, junt amb les entitats social, es troba el nou centre “La Llavor”.

La Laura Pérez va destacar en l’acte d’inauguració, la importància de treballar el sensellarisme amb perspectiva de gènere, donat que “estem assistint al creixement d’un sensellarisme molt feminitzat i sobretot ocult, molt més difícil de detectar” i va posar èmfasi en el fet que “Hi ha molts més homes que dones dormint als carrers, però les dones viuen situacions molt més complicades, perquè les dones proven per tots els mitjans de no acabar als carrers, de manera que algunes van fent salts per cases de coneguts, aguanten molt més en infrahabitatges, algunes fins i tot suporten situacions de maltractaments”.