Neix La Llavor per acompanyar dones en situació de sensellarisme a millorar les seves vides