Plou sobre Mullat. Les conseqüències de la pandèmia en les persones en situació de sense llar